divendres, 6 de novembre de 2015

Comunicat d´En Carles Xavier de Borbó Parma pel día de la Dinastía Carlina


Els meus volguts carlistes:

         Agrair-vos les mostres d'afecte i lleialtat que he rebut amb motiu de la meua onomàstica. Festivitat que dec de compartir amb tots vosaltres, perquè és també, en definitiva, la d'aquest formidable moviment popular que és el Carlisme.

            Des de Carles V, fins a arribar al meu iaio i a mon pare, tots els Reis carlistes han estat al costat del poble. Junts hem compartit les dificultats que en cada moment de la història han afectat les Espanyes. Hem patit marginació, silenci i exili, però no han aconseguit emmudir-nos. Devem de continuar donant testimoni dels nostres ideals i participant en els problemes col·lectius.

           Hem de lluitar contra la desigualtat i defendre la justícia i la llibertat, que és la causa dels desfavorits. Hem de trobar formes adequades per a resoldre els problemes més complexos del món actual, especialment la pobresa i el medi ambient, com ens recordava el Sant Pare en la seua recent encíclica.

      En aquests moments de greu crisi institucional, hem de proposar les nostres solucions forals i federatives, basades en el principi de subsidiarietat i el reconeixement dels cossos intermedis, la qual cosa ara s'anomena societat civil. Vos invite a treballar pel respecte, la solidaritat, el trellat i el pacte. La nostra veu deu de ser escoltada.

        Renove el compromís que ens unix, vos transmet l'afecte i estima d'Anna Maria junt amb el de tota la nostra família i el meu propi.

6 de novembre de 2015


Carles Xavier de Borbó Parma

-----------------------------------------------------------
Mis queridos carlistas:

              Agradeceros las muestras de afecto y lealtad que he recibido con motivo de mi onomástica. Festividad que debo de compartir con todos vosotros, porque es también, en definitiva, la de este formidable movimiento popular que es el Carlismo.

                     Desde Carlos V, hasta llegar a mi abuelo y a mi padre, todos los Reyes carlistas han estado al lado del pueblo. Juntos hemos compartido las dificultades que en cada momento de la historia han afectado a las Españas. Hemos sufrido marginación, silencio y exilio, pero no han logrado acallarnos. Debemos de seguir dando testimonio de nuestros ideales y participando en los problemas colectivos.

             Hemos de luchar contra la desigualdad y defender la justicia y la libertad, que es la causa de los desfavorecidos.  Debemos encontrar formas adecuadas para resolver los problemas más complejos del mundo actual, especialmente la pobreza y el medio ambiente, como nos recordaba el Santo Padre en su reciente encíclica.

            En estos momentos de grave crisis institucional tenemos que proponer nuestras soluciones forales y federativas, basadas en el principio de la subsidiariedad y el reconocimiento de los cuerpos intermedios, lo que ahora se llama sociedad civil. Os invito a trabajar por el respeto, la solidaridad, el entendimiento y el pacto. Nuestra voz debe de ser escuchada.

             Renuevo el compromiso que nos une, os transmito el afecto y cariño de Ana María junto con el de toda nuestra familia y el mío propio.

En Ámsterdam a 6 de noviembre de 2015

Carlos Javier de Borbón Parma

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.